Agile Monitor

Inzet Agile Monitor – Meten is weten 

Hoe effectief is/zijn uw team(s)? Worden de gestelde businessdoelen echt gehaald? De overgang naar Agile is tenslotte ingezet om bepaalde businessdoelen te realiseren. Zien waar uw team(s) nog beter in kunnen worden en welke verbeteracties opgepakt moeten worden om de belangrijkste businessdoelen te realiseren? Dat kan! De Agile Monitor geeft u en het team eenvoudig inzicht in de teamtevredenheid en of de business doelstellingen zijn behaald. 

De Agile Monitor meet langs twee assen: 

• Businesswaarde
• Teamtevredenheid

Uitgangspositie en ontwikkelingen worden weergegeven in een dashboard. Het dashboard geeft aan waar de pijnpunten zitten. Wat maakt dat de businesswaarde nog niet op het gewenste niveau ligt en welke zaken betreffende het functioneren van het team liggen hieraan ten grondslag? 

Het is daarna aan het team zelf om verbeteracties te bedenken. Verschillende teams kunnen voor hetzelfde onderwerp verschillende acties bedenken. Dit is prima. U krijgt een demo en toelichting omtrent de inrichting van de tool (desgewenst laat u de inrichting faciliteren tegen meerkosten ad € 400,- zijnde een dagdeel). 

Bij inzet van de Agile Monitor ontvangt u vier meetmomenten, hetgeen het volgende oplevert: 

• Inzicht in verbeterpunten vanuit de business en IT
• Een vinger aan de pols als het gaat om klanttevredenheid
• Teams die zich meer bewust zijn van de businesswaarde die zij genereren
• Inzicht in de effectiviteit van agile teams
• Focus op verbeteringen die ertoe doen

Combinatie van inzet van de Interactieve Workshops en de Agile Monitor levert aantoonbare resultaten voor het management en medewerkers.

Tevens kunt u zien in hoeverre het geleerde vanuit de Interactieve Workshops is beklijft binnen de teams. Wij meten:

• Een moment voor de maatwerkinterventies (de nulmeting)
• Een moment na Workshop 2
• Een moment na Workshop 4
• Een paar maanden na afloop van het effectieve trainingstraject
• Continue verbetering
• Inzicht in best practices als het gaat om verbetermethoden