Borging

Borging van trainingstrajecten is essentieel, zodat het geleerde beklijft en de ontwikkeling niet verloren gaat. 

Bij de borging heeft het management een cruciale rol. Wij gaan uit van de voorbeeldfunctie en actieve betrokkenheid en deelname bij elk transformatietraject. Hoe kun je van medewerkers verwachten om te veranderen in lijn met de team- en organisatiedoelstellingen als niet duidelijk is hoe dit er concreet uitziet? Wat en waar is die stip op de horizon? Waar gaan we naartoe, binnen welk tijdsbestek en wat wordt er gevraagd van teamleden en management om doelen te bereiken?  

Het is een aanname om te veronderstellen dat het voor iedereen duidelijk is wat er bedoeld wordt met termen als Wendbaarheid, Persoonlijk Leiderschap en Duurzame Inzetbaarheid. Zo komen er geregeld termen bij waar we toch beter handen en voeten aan kunnen geven. Dat is precies wat wij doen in onze leertrajecten; het concreet maken van gewenste competenties en vaardigheden in lijn met team- en organisatiedoelstellingen. Zo creëer je een daadwerkelijk wendbaar team en een wendbare organisatie die kan inspelen op de snel veranderende vraag vanuit de eindklant.  

Om optimale draagkracht te creëren, werken wij top-down en bottom-up; we halen de leerdoelen op bij medewerkers en management door te vragen wat er stagneert in teamontwikkeling waar het gaat om aspecten in houding, gedrag en mindset. Deze leerdoelen splitsen wij op in workshopsessies of opleidingsmodules. Desgewenst hanteren wij het jargon dat reeds gebruikt wordt in uw bestaande leer- en ontwikkelprogramma’s, zodat onze interventies naadloos aansluiten.  

Wij leveren maatwerk. Voor elk transformatietraject gaan wij specifiek in op de leerdoelen, bedrijfscultuur, kernactiviteiten, kernwaarden en doelstellingen van de teams; dit alles gericht op teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling in lijn met de gestelde doelen. Wij zorgen ervoor dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk en dat deelnemers na elke training aan de slag kunnen met een praktijkopdracht, zodat het geleerde beklijft door het te gaan uitvoeren.  

Aangezien je niet in één trainingssessie kunt veranderen, bieden wij een vier- of zesdelig programma aan dat in circa zes tot acht maanden doorlopen kan worden. Blijvend aandacht besteden aan menselijke aspecten zal voor iedere organisatie resulteren in een verhoogd rendement uit (klant) contacten, onderlinge samenwerking en communicatie. Succesvolle organisaties zijn wendbare organisaties en geven aandacht voor teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling een vaste plek in hun bedrijfscultuur.