Competentie­versterking

Al onze trajecten werken competentieversterkend voor uw medewerkers en management. Leidend is altijd het door u gewenste resultaat. Dit bereiken wij door onze doelgerichte aanpak.

Wanneer dit gewenste resultaat is bepaald, starten wij met een scan waardoor duidelijk wordt waar de medewerkers nu staan en wat er veranderd zou moeten worden om tot die gewenste resultaten te komen.

Vervolgens bepalen wij samen welke van onze drie pijlers ingezet wordt en welke competenties daarbij noodzakelijk zijn en/of verder ontwikkeld dienen te worden teneinde de gewenste veranderingen en ontwikkelingen te doen realiseren.

Wij werken top-down en kijken naast het ontwikkelen van de medewerkers ook naar middel en proces; is dit ondersteunend aan de ontwikkeling van de medewerkers?

Ecoser Training staat voor: