Effectief Communiceren

Waar mensen zijn, zijn emoties

In deze Workshop komt aan de orde:

Effectieve communicatie door effectief gedrag
Definitie Effectief
Definitie Communiceren
Kantoortaal versus expliciet communiceren

De RET-methode (Rationeel Emotieve Therapie)
RET gaat ervan uit dat ons denken bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Wie zich bewust is van zijn gedachten en de vertekeningen daarin, kan zijn gevoel en zijn gedrag positief beïnvloeden. De RET-methode maakt je bewust van irrationele, belemmerende gedachten. Als je je de RET-denkwijze eigen hebt gemaakt, leer je greep te krijgen op niet-productief gedrag en niet-productieve emoties; gedrag en emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat je veel minder presteert dan je kunt.

De 5 Kerngedachten: Rampdenken, Perfectionisme, Lage frustratie tolerantie, Normdenken en de Liefdesjunk

Je leert veel over actief luisteren, samenvatten en doorvragen en wat dat jou en je gesprekspartner oplevert.

Wel eens gehoord van “Running the extra mile”?

Wij gaan concreet maken hoe je Toegevoegde Waarde aan je (interne) klant vormgeeft. Dit heeft namelijk ook alles te maken met kansen zien en benutten, doordat je effectief weet te communiceren en actief kunt luisteren.