Heldere visie, missie en strategie formuleren

“Zonder een visie is een bedrijf als een schip zonder roer en drijft het doelloos rond”

Een collectief beeld op de toekomst en de positie van een organisatie is daarin voorwaarde.

Veel bedrijven hebben geen duidelijke visie, missie en strategie of deze dient aangescherpt of herijkt te worden. In een steeds sneller veranderende wereld is een duidelijke positionering en merkwaarde onontbeerlijk om onderscheidend te zijn en te blijven.

Excellente klantbeleving en -communicatie zijn tegenwoordig essentieel om zaken te doen; dit levert echter alleen waarde op als het aansluit bij uw merkwaarde en belofte.

Deze workshop richt zich op het gezamenlijk formuleren van een heldere visie, missie en strategie. Een collectief beeld van de toekomst wordt aan de hand van de Disney© Imagineering methodiek bereikt. Een collectief beeld start met een droom, waarin iedereen vrij is om zijn gedachten te laten gaan over waarom je als bedrijf of afdeling op de wereld bent, wat je aan waarde toevoegt en hoe deze te verwoorden is en aansluit bij je doelgroep.

Waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe komen we daar, zijn de centrale vragen die geformuleerd en beantwoord worden in deze workshop.

Vanuit de visie en strategie (de droom) maken we samen verbinding naar verbeteringen die aantoonbaar meerwaarde opleveren die uitvoerbaar en werkbaar zijn. De drijfveer (het waarom) voor verandering dient bij te dragen aan uw strategie en visie. Door middel van een “sanity check” wordt gezamenlijk bepaald welke acties uitvoerbaar zijn.

Uiteindelijk gaan we naar huis met een actieplan!

Wat leer je nog meer?

  • Wat is een heldere visie, missie en strategie
  • Wat is een merkwaarde
  • Hoe vertaal je merkwaarde en bedrijfsdoelstellingen naar een werkbare strategie
  • Hoe positioneren andere bedrijven zich, hoe maken zij hun merkwaarde waardevol
  • Hoe maak je een strategie uitvoerbaar
  • Hoe borg je uitvoering en creëer je draagvlak

Onze Interactieve Workshops bieden wij aan in zowel Nederlands als Engels
We provide our Interactive Workshops in both Dutch and English