Kernwaarden en Verbinding in gedrag

Wat zijn de consequenties van een gebrekkige aandacht voor waarden in organisaties en binnen teams.

In deze Workshop krijgen management en medewerkers vanuit de teams de sleutels om de brug te slaan tussen persoonlijke waarden en drijfveren enerzijds en doelen en kernwaarden van de organisatie anderzijds.

Deelnemers worden meegenomen in een stuk culturele en historische achtergrondinformatie met betrekking tot aandacht voor waarden. Hiermee wordt inzichtelijk wat de consequenties zijn van een gebrekkige aandacht voor waarden binnen organisaties en wat het oplevert als je hier verandering in aanbrengt. We gaan de (kern-)waarden van onszelf en van onze collega’s leren ontdekken door interactieve oefeningen, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. Vervolgens zijn wij in staat om deze in verbinding te brengen met de kernwaarden van de klant en organisatie. We komen uit bij persoonlijke drijfveren als vertrekpunt voor optimale samenwerking. Deelnemers hebben inzicht verkregen in hun persoonlijke drijfveren en hoe deze zich verhouden tot hun gedrag.  

Om meer over het gedeelde belang in organisaties te weten te komen, is het belangrijk om zicht te krijgen op wat waarden zijn, hoe je deze individuele waarden vervolgens bij je collega’s en manager(s) kunt ontdekken en hoe je deze waarden bij elkaar kunt brengen. Daarna is het belangrijk dat je zicht krijgt op wat een waardengedragen organisatie is en hoe je daaraan bij kunt dragen.

  • Ontdek je kernwaarden top 3
  • Hoe ontdek je kernwaarden bij anderen
  • Wat als je een gap ervaart tussen kernwaarden van de organisatie en die van jezelf
  • Welk effect hebben persoonlijke kernwaarden in effectieve communicatie
  • Waar wil je vandaan blijven, wat kost jou energie

Onze Interactieve Workshops bieden wij aan in zowel Nederlands als Engels
We provide our Interactive Workshops in both Dutch and English

Testimonials

  • Heel verhelderend om na te denken over je eigen kernwaarden, maar ook zeker die van de ander
  • Goede sfeer; het team voelde zich veilig genoeg om mee te doen
  • Nadenken over eigen drijfveren en waarden geeft meer inzicht in de gevolgen van verschillende kernwaarden bij mensen in mijn omgeving
  • The trainer made it real, comprehensible and relatable
  • It was a good team workshop and an eyeopener