Klantbeleving en -communicatie verbeteren

“Klantbeleving wordt de onderscheidende factor in een snel veranderende wereld, waar prijs van ondergeschikt belang wordt”

Elk bedrijf biedt een Customer Experience. Ook uw bedrijf of afdeling binnen een bedrijf doet dat, ongeacht of u het bewust maakt of ondergaat. Een klantervaring kan goed, slecht of onverschillig zijn, maar het feit dat u klanten heeft, u op een of andere manier met deze klanten interacteert en producten en diensten levert, betekent dat uw klant ervaring heeft met u en uw merk.

De klant centraal stellen en communicatiemomenten verbeteren, kan alleen succesvol ingevuld zijn als iedereen binnen uw bedrijf deze doelen beschouwt als onderdeel van de koers die het bedrijf vaart. De workshop brengt alle stakeholders samen om een gedragen actieplan te bereiken.

De workshop levert:

  • Een gedragen verbetering van klantinteractie binnen uw organisatie
  • Concrete en uitvoerbare ideeën op het gebied van communicatieverbetering
  • Een SMART roadmap en acties om de resultaten van de verbetering te bereiken die aansluit bij uw merkwaarde!

Deze workshop richt zich op het gezamenlijk formuleren van verbeteringen in de klantcommunicatie. Een collectief beeld van de toekomst wordt aan de hand van de Disney© Imagineering methodiek bereikt. Een collectief beeld start met een droom, waarin iedereen vrij is om zijn gedachten te laten gaan over hoe je nog beter kunt communiceren met je klant op een manier die bijdraagt aan je merkwaarde.

Waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe komen we daar, zijn de centrale vragen die geformuleerd en beantwoord worden in deze workshop.

Je merkwaarde wordt in grote mate bepaald door je visie, missie en strategie. Is deze nog niet helder dan is een workshop Visie, Missie en Strategie een goede start.

Verbeteringen en aanvullingen in de klantcommunicatie moeten bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen en merkwaarde, we brengen gezamenlijk de merkwaarde en doelen in kaart en brengen focus aan op enkele contactmomenten (touchpoints).

We gaan uit van bestaande touchpoints, koppelen die aan uw merkwaarde, maken deze meetbaar en stellen doelen. De wens tot verbetering wordt vastgesteld. Samen wordt Hoe, Wat, Wanneer en Wie beschreven. Na een ‘sanity check’ ronden we de workshop af met uitvoerbare activiteiten en doelstellingen. Werkbare ideeën komen tot leven; meetbare doelstellingen, een gedragen verbetering, concrete acties en een plan! 

Wat leer je nog meer?

  • Wat is een customer journey en wat zijn touchpoints
  • Wat is een merkwaarde
  • Hoe voldoe je aan je merkwaarde en -belofte
  • Hoe maken andere bedrijven hun klantreis een beleving
  • Hoe maak je klantreis-strategie uitvoerbaar
  • Hoe borg je uitvoering en creëer je draagvlak

Onze Interactieve Workshops bieden wij aan in zowel Nederlands als Engels
We provide our Interactive Workshops in both Dutch and English