Over ons

Missie
De missie van Ecoser Training:

Het verhogen van het rendement uit (klant)contacten, onderlinge samenwerking en communicatie. Dit doen we samen met het team en teammanagement middels het trainen van competenties; zo creëren wij het bewustzijn van de impact van aspecten in houding, gedrag en mindset.

Visie
Onze kernvisie is gebaseerd op onze drie golden rules:
• Warm en mensvriendelijk ondernemen
• Ontzorgen van onze klanten
• Geen concessies doen op kwaliteit

Visie op gedragsontwikkeling
Bij trainen en coachen kijken we naar de mens. Welke vaardigheden en competenties zijn aanwezig en hoe kunnen we deze verder ontwikkelen en versterken in lijn met uw organisatiedoelstellingen?

Voor de attitude van uw medewerkers geldt hetzelfde; ook deze inventariseren wij eerst samen met u en passen hier het maatwerktraject op aan. Hoe krijgt u alle neuzen dezelfde kant op? Stagneert de ontwikkeling van uw organisatie op aspecten in houding, gedrag en mindset?

Ofwel: bij trainen draait het om competentieversterking. Een competentie is het vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheden omvat.

Wij bepalen samen met u welke gedragsveranderingen noodzakelijk zijn om het uiteindelijke gewenste resultaat te verkrijgen.

Wij pakken dit gefaseerd aan door inzet van ervaringsleren. Zo beklijft het geleerde sneller en beter, omdat de medewerker/manager leert vanuit eigen kracht en ervaring. Het geleerde is hierdoor direct toepasbaar in de praktijk.

Deelnemers komen tijdens onze trainingen geregeld in aanraking met hun eigen (onbewuste) persoonlijke opvattingen en overtuigingen en ervaren de effecten hiervan op anderen. Het is met name van belang dat de deelnemer  zelf de overtuiging krijgt dat een andere werkwijze, een houding, gedrag of mindset tot betere of andere resultaten zal leiden. De bewustwording van het nut van ingezette verandertrajecten is de basis voor succes. We maken de vertaalslag naar zowel persoonlijk gewin als het voordeel voor de organisatie.

Veranderen gebeurt niet zomaar, veranderen is iets wat spannend blijft. Je moet iets op een andere manier gaan doen en wordt daarmee uit je comfortzone gehaald. Tijdens de trainingen wordt hier voortdurend rekening mee gehouden en uiteindelijk zal het resultaat zijn dat de medewerker zelf de behoefte voelt om te veranderen én dit vanuit zijn eigen kracht gaat DOEN.