Opleiding Persoonlijk Leiderschap

Met de opleiding Persoonlijk Leiderschap helpen we niet alleen leiders, maar elke professional zich te ontwikkelen in emotionele intelligentievaardigheden en ‘Happy People’ met een ‘Happy Vibe’. De opleiding is modulair en wordt op maat gemaakt.

De training op maat bestaat uit de volgende modules:
• Persoonlijk (Leading Yourself)
• Interpersoonlijk (Leading Relations)
• Management (Mastering Social Awareness)
• Leiderschap (Leading Change)

Het (management)team doorloopt zowel de P (Persoonlijk), als de I (Interpersoonlijk), de M (Management) en de L (Leiderschap). Om werkelijk positieve en geborgde veranderingen te creëren, zult u elke module stap-voor-stap doorlopen en gaat u begrijpen hoe een module ‘in actie’ eruitziet. Uiteraard kunt u als organisatie ook kiezen om eerst module 1 (Persoonlijk) te volgen en daarna bepaalt u of u de volgende modules wilt volgen.

WERKWIJZE
Stap 1: Organisatiebehoeften
Stap 2: Kick-off meeting
Stap 3: Meten is weten | Intake & Outtake
Stap 4: De trainingsdagen
Stap 5: Het support programma

De opleiding Persoonlijk Leiderschap levert een grote bijdrage aan de effectiviteit van uw organisatie. Daar waar het
Persoonlijk Leiderschap vorm krijgt, ontstaat groei. Pas dan kunnen professionals zich onderling en als onderdeel van de
organisatie ontwikkelen: In verbinding met elkaar, om samen de schouders eronder te zetten, zodat de beste resultaten met
plezier op het werk behaald kunnen worden.

Mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen, kan een rijk en intens  proces zijn. De kosteneffectiviteit van Emotionele Intelligentie is
voor veel organisaties nog onvoldoende bekend. Emotionele Intelligentie is cruciaal voor een psychologisch en emotioneel
veilig klimaat, als basis voor het succes en de groeimindset van een organisatie.

De maximale groepsgrootte van deze opleiding is 10 deelnemers.

De duur is 13 hele dagen, of 26 halve dagen.

Contactpersoon voor meer informatie en inschrijving:

Pauline Doomernik – Ecoser Training
Pauline.Doomernik@ecosertraining.nl – 06 22 18 41 92