Referenties

Training Omdenken en Effectief communiceren bij Ecoser

Voor mij als techneut wordt in een actieve en energieke training de noodzaak van Omdenken en Effectief communiceren onder mijn aandacht gebracht en gereedschappen aangereikt, zodat ik er wat mee kan. Binnen het werk en persoonlijke ontwikkeling.

Omdenken is een vaardigheid die in het troubleshooten veel waarde heeft en effectief communiceren is daarin van wezenlijk belang. Beide vaardigheden intrigeren. Ik ben weliswaar een techneut, ik vind het een spel om met collega’s voor elkaar te krijgen wat moet gebeuren. Doen-wat-moet-gebeuren door Te-doen-wat-werkt. Het is voortdurend kijken en doen wat werkt, want, de techniek verandert, de mensen veranderen, de wereld verandert.

Omdenken, Outside-the-Box denken, buiten de vaste kaders is nu belangrijker dan ooit. Gewezen is op het niet verwarren van de begrippen “Out-of-the-Box” en “Outside-the-Box.

Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats buiten de Comfortzone, Outside-the-Box. Denk eens anders, Denk eens Om …

Effectief communiceren is hier nauw mee verweven; ook in communicatie is er geen standaard, er is niet “iets” wat altijd werkt. Communicatie vraagt ook aanpassing en creativiteit … kijken wat werkt, doen wat werkt. Immers, de techniek verandert, de mensen veranderen, de wereld verandert.

Peter Kohnke - DLL Eindhoven

Principal Business Consultant en deelnemer Interactieve Workshop @CGI Nederland

Dank voor de foto’s en de video van de training! Wij hebben de training als nuttig ervaren en direct toepasbaar in de gesprekken in het project. Grappig is om de besproken situaties in de praktijk te herkennen en er bewust mee te kunnen omgaan…

Kees Koster - Principal Business Consultant en deelnemer Interactieve Workshop @CGI Nederland

OPS engineer Rabobank Nederland

Via deze weg een korte reactie op de performance van Adda van Zanden en Pauline Doomernik tijdens de Omdenk sessie voor de Rabobank. Ik vond het een zeer leerzame sessie. Je wordt door de praktijkvoorbeelden (bijv. met je ogen dicht begeleid rondlopen en het veranderen van je uiterlijkheden) uiteindelijk bewust van het feit dat wederzijdse afhankelijkheid zo belangrijk is en dat je ook buiten je kaders mag denken. Feitelijk een breuk met de traditionele paradigma’s die een sterke invloed op ons hebben en die ook bepalen wie je bent. Ik vond het zeer leuke, prettige en leerzame sessie. Volgens mij zag ik tijdens de workshop een adagium van Einstein hangen. Ik heb nog een leuke voor je: ‘De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn.”.

Joeri Soeroeng - OPS engineer Rabobank Nederland