Referentie

Via deze weg een korte reactie op de performance van Adda van Zanden en Pauline Doomernik tijdens de Omdenk sessie voor de Rabobank. Ik vond het een zeer leerzame sessie. Je wordt door de praktijkvoorbeelden (bijv. met je ogen dicht begeleid rondlopen en het veranderen van je uiterlijkheden) uiteindelijk bewust van het feit dat wederzijdse afhankelijkheid zo belangrijk is en dat je ook buiten je kaders mag denken. Feitelijk een breuk met de traditionele paradigma’s die een sterke invloed op ons hebben en die ook bepalen wie je bent. Ik vond het zeer leuke, prettige en leerzame sessie. Volgens mij zag ik tijdens de workshop een adagium van Einstein hangen. Ik heb nog een leuke voor je: ‘De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn.”.

Joeri Soeroeng - OPS engineer Rabobank Nederland