Referentie

Voor mij als techneut wordt in een actieve en energieke training de noodzaak van Omdenken en Effectief communiceren onder mijn aandacht gebracht en gereedschappen aangereikt, zodat ik er wat mee kan. Binnen het werk en persoonlijke ontwikkeling.

Omdenken is een vaardigheid die in het troubleshooten veel waarde heeft en effectief communiceren is daarin van wezenlijk belang. Beide vaardigheden intrigeren. Ik ben weliswaar een techneut, ik vind het een spel om met collega’s voor elkaar te krijgen wat moet gebeuren. Doen-wat-moet-gebeuren door Te-doen-wat-werkt. Het is voortdurend kijken en doen wat werkt, want, de techniek verandert, de mensen veranderen, de wereld verandert.

Omdenken, Outside-the-Box denken, buiten de vaste kaders is nu belangrijker dan ooit. Gewezen is op het niet verwarren van de begrippen “Out-of-the-Box” en “Outside-the-Box.

Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats buiten de Comfortzone, Outside-the-Box. Denk eens anders, Denk eens Om …

Effectief communiceren is hier nauw mee verweven; ook in communicatie is er geen standaard, er is niet “iets” wat altijd werkt. Communicatie vraagt ook aanpassing en creativiteit … kijken wat werkt, doen wat werkt. Immers, de techniek verandert, de mensen veranderen, de wereld verandert.

Peter Kohnke - DLL Eindhoven