Samenwerken en Vertrouwen

Organisaties van de toekomst zijn wendbare organisaties. Met de Agile werkmethodiek werk je vaak in samengestelde teams met mogelijk (steeds andere) collega’s vanuit een andere discipline; de multidisciplinaire teams. Wat organisaties nodig hebben, zijn teams met flexibele mensen. Wat is het verschil tussen duurzame en optimale samenwerking en welke competenties heb je hiervoor nodig? Waar moet je op letten en welke mindset gaat jou en je teamgenoten helpen?   

Een optimale samenwerking bereik je door consensus over het gemeenschappelijke doel en hoe je samen dat doel gaat bereiken. De intrinsieke motivatie en sterke punten van eenieder om dat doel te realiseren, zijn heel belangrijk. Doen waar je goed in bent en zo maximaal bijdragen aan de dienstverlening en organisatie geeft werkplezier en energie en verbetert de samenwerking. Tijdens de interactieve en praktische training krijg je de middelen/tools om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Deze Workshop geeft je kennis en ervaring over Feedforward
Door vooraf aan te geven wat jouw grenzen zijn en hoe je deze voor een ander concreet kunt omschrijven, heb je direct al een goede basis voor optimale Samenwerking en Vertrouwen. Feedforward gaat uit van het inzetten van individuele sterke punten als aanvulling op elkaar. Feedforward is gericht op het faciliteren van een succesvolle samenwerking in de toekomst. Wat heb je hiervoor nodig?  

We gaan aan de slag met: 

  • Inzicht creëren in elkaars kwaliteiten en de verwachtingen die hieruit voortkomen
  • Het aanleren hoe je je op heldere, positieve en concrete wijze uit kunt spreken over jouw verwachting van een ander 
  • Het aanleren hoe je je eigen grenzen en de impact daarvan helder kunt overbrengen; wat betekent dit voor jou en je teamgenoten? 
  • Het helder formuleren van gewenst gedrag binnen het team; denk hierbij aan omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen  
  • Het creëren van een emotioneel veilig werkklimaat om al het bovenstaande uit te kunnen voeren

Onze Interactieve Workshops bieden wij aan in zowel Nederlands als Engels
We provide our Interactive Workshops in both Dutch and English