Samenwerking

Optimale samenwerking leidt tot optimale resultaten en onderlinge contacten hetgeen weer ten goede komt aan de uiteindelijke klantbeleving.
De cirkel is rond wanneer je als organisatie besluit om structureel aandacht te geven aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Het resultaat binnen uw organisatie wordt beïnvloed door een aantal factoren gerelateerd aan mens, middel en proces.
Mensen zijn de drijvende kracht achter het kapitaal binnen uw organisatie en geven uw organisatie een gezicht.

Met onze passie voor gedragsverandering bieden wij leertrajecten die impact hebben op aspecten in houding, gedrag, mindset en vaardigheden.

Door samen met management en medewerkers een leertraject te doorlopen wordt het een traject van en door deelnemers.

Wij starten met een intakegesprek met zowel management als een aantal medewerkers.
Uit deze gesprekken wordt duidelijk waar ontwikkeling stagneert op aspecten op houding, gedrag en mindset en welke vaardigheden aandacht nodig hebben om tot gewenste resultaten te komen.

Wij leveren maatwerk; dit doen wij door ons te richten op de leerdoelen die wij ophalen bij het (team)management en de medewerkers.

Als resultaat zetten wij een team neer dat de tools in handen heeft voor optimale samenwerking, communicatie en oplossingsgericht denken.

Ecoser Training staat voor: