Wie zijn wij – Ecoser Training

Joop Kollenburg
Algemeen Directeur Ecoser

De afgelopen jaren hebben wij een verschuiving plaats zien vinden in trainingsbehoeften; van hoofdzakelijk technische trainingen naar een groter aandeel trainingen met focus op team- en persoonlijke ontwikkeling. Dit hebben wij gezien bij onze eigen medewerkers, maar ook bij onze klanten door o.a. ingezette verandertrajecten.

Onze trainingen zijn niet alleen een aanvulling op dagelijkse werkzaamheden van medewerkers maar zeker ook op hun privéleven.

Het is mooi om bij te mogen/kunnen dragen aan deze persoonlijke ontwikkelingen van medewerkers. Ik ben er dan ook trots op dat we inmiddels een gevarieerd en breed trainingsaanbod ontwikkeld hebben dat we sinds enkele jaren uit mogen rollen bij onze relaties. 

Neem ook een kijkje op de website van Ecoser-IT voor uw ICT-dienstverlening op maat.

 

 

Lotte van Veenendaal
Sales Secretaresse Ecoser Training

Na ruim 17 jaar Sales Secretaresse te zijn geweest in Amerikaanse softwarebedrijven en een aantal jaren als Corrector te hebben gewerkt, ondersteun ik sinds mei 2017 Pauline Doomernik daar waar gewenst en mogelijk. Ik onderhoud contacten met onze trainers, klanten en grafisch ontwerpbureau met als doel op elke i een puntje te zetten. We vormen een enthousiast team en dat brengt plezier en geluk op onze werkvloer die bovendien op de mooiste locatie in Nieuwegein gesitueerd is. 

Ik vind het leuk bezig te zijn met onderwerpen als hoe kom je tot creatieve oplossingen, wat zijn je kernwaarden, hoe communiceer je effectief; een aantal thema’s van onze Interactieve Workshops, die uit het leven gegrepen zijn en ook mij iedere keer weer nieuwe inzichten bieden. 

Ik hou van taal, ik hou van mensen. Ik vind het interessant te ervaren hoe het gedrag van een ander mijn gemoedstoestand beïnvloedt in positieve en negatieve zin. Ook intrigeert het me hoe mijn eigen gedrag, mijn woordkeuze, mijn lichaamstaal op een ander overkomt; niet altijd hoe ik het bedoel… 

 Niets is sterker dan het woord dat niemand hoort” – Stef Bos/De Stilte 

 

 

 

Pauline Doomernik 
Directeur Ecoser Training

Al jong wist ik wat ik wilde: veel met mensen omgaan en steeds nieuwe dingen leren en ontdekken.
Ik weet nog dat ik via een stage terechtkwam op de dealing room van ABN AMRO. Dat vond ik leuk! De vaktaal en hoe er werd samengewerkt en gecommuniceerd, vond ik heel interessant. Evenals de dynamiek, de spanning en het succes dat zij behaalden. Ook de manier waarop dit gebeurde, namelijk met passie en humor. Wat een mooie en dynamische wereld. Vooral het menselijke aspect in de samenwerking, de drijfveren achter gedrag, de verschillen en overeenkomsten zoeken en het behalen van de gewenste resultaten boeiden mij toen al enorm.

Na een aantal sales- en business developmentfuncties kwam ik in aanraking met recruitment. Een vak dat gericht is op het beste uit de mens halen in relatie tot het werk en de arbeidsmarkt. Ook hierbij is het nastreven van het optimale resultaat voor alle betrokken partijen het doel, evenals de drijfveer voor alles wat je doet. Een dynamisch vak waarin je alert moet blijven, je kansen moet kunnen zien en pakken en het klantbelang vooropstelt.

Mijn onophoudende interesse in de mens en zijn houding en gedrag heb ik omgezet in een vervolgstudie, waarna ik niet meer ben opgehouden met lezen en leren over alles wat te maken heeft met inzicht in menselijk gedrag in relatie tot succes en geluk op het werk, samenwerken en verbinden.

Het heeft mij dus nog meer gevormd en gedreven om datgene te gaan doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Dat ik nu mijn talenten kan inzetten voor ons trainingsbureau en mijn kennis kan delen, is geweldig. Ik geniet ervan wanneer ik deelnemers aan onze trainingen zich zie ontwikkelen in de richting die zij zelf vooraf bepaald hebben. Uit eigen kracht leren omdat je dat zelf graag wilt om je doelen te bereiken.

Opgeleid tot salesprofessional en manager is mijn uitgangspositie altijd de klant helpen met inkopen. Deze definitie van verkopen heb ik ooit eens gehoord van een trainer en is bij mij blijven hangen. Verkopen is namelijk een dienstverlenend beroep waarin je successen behaalt als je op integere wijze met je klant meedenkt en hem oprecht het beste aanbod wilt doen. Een aanbod dat geheel aansluit bij zijn behoeften.

Mijn droom was altijd om van mijn passie mijn werk te maken. Het is mooi om mensen zich te zien ontwikkelen binnen organisaties waardoor de organisatie als geheel groeit en blijvend goede resultaten kan behalen. Dat ik hiervan deel kan en mag uitmaken, is geweldig. Het geeft mij een zeer positief gevoel.

De combinatie van actief meewerken aan business development en de menselijke aspecten hiervan vind ik een mooi en boeiend gegeven. Naast alle techniek en de snelle technologische vooruitgang vormen mensen nog altijd de kern van elke organisatie.